Informace pro nečleny ohledně kropení kurtů

By | 8.5.2020

V době současného sucha prosíme o dostatečné kropení kurtů před zahájením hry a i po ukončení hry. Dle délky hraní dle potřeby i též v průběhu hry.

Napsat komentář