Poplatky a klíče od areálu, rezervační systém

Poplatky pro nečleny platné od roku 2022 činí  150kč/60min/kurt. Další započatá hodina je zpoplatněna 75Kč/30min/kurt. Minimální doba hry tedy činí 60min/kurt, dále lze čas hry prodlužovat po 30min.

V případě hry se členem Tenisového oddílu  se poplatek pro nečlena alikvotně snižuje (částka se úměrně rozděluje mezi počet hráčů na kurtu při hře členů a nečlenů dohromady).

Rezervační systém plně funkční na tomto odkazu: https://www.sokollibcice.cz/sportoviste/tenisove-kurty/rezervace/

Klíče od areálu si lze vypůjčiti zde (seřazeno dle priority): 

  • u správce tenisových kurtů Standy Pospíšila – tel: +420728590626, +420607726553
  • restaurace Na Žíněnce – otevřeno opět od 10.5.2021: Otevírací doba::                                                                                                                                 Pondělí: 15:00-20:00

         Úterý: 15:00-20:00

          Středa: 15:00-20:00

           Čtvrtek:15.00-20:00

        Pátek:15:00-20:00

            Sobota: 14:00-20:00

                 Neděle: 14:00-20:00    

  • v autoopravně nad tenisovými kurty u V. Přibáně (tel:+420775467701)
  • dále u dalších členů oddílu, které sami znáte

Pravidla platby a zápisu hrací doby

Při převzetí klíčů je hráč povinen dopředu uhradit částku 100 Kč a zapsat čas, od kterého začíná hrát (do formuláře, který dostane od půjčované osoby, dále jsou formuláře umístěny v šatně v areálu tenisových dvorců). Po ukončení hry zapíše konečný čas do formuláře a formulář předává i s klíči zpět osobě, od které si klíče zapůjčil a doplatí případně další částku dle odehrané doby.

V souasné době nejvíce funguje domluva se správcem kurtů.

Vybavení areálu pro nečleny a pravidla hry na kurtech

Vše podrobně popsané v sekci PROVOZNÍ ŘÁD