Provozní řád

Provozovatel: TJ Sokol Libčice nad Vltavou

Sídlo: náměstí Svobody 249, Libčice nad Vltavou,  IČ: 00663832
info@sokollibcice.cz, www.sokollibcice.cz

Vstup na tenisové kurty

Vstup na tenisové kurty je povolen v provozní době každý den od 8:00 – 21:00 po zaplacení hracího poplatku, u členů tenisového oddílu po zaplacení členského příspěvku. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce areálu a ostatních členů tenisového oddílu.

Práva a povinnosti všech návštěvníků

Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti osobám starším 12 let. Děti do 12 let mohou navštívit areál pouze v doprovodu dospělé osoby. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.

Vchod do tenisového areálu je možný pouze brankou s půjčenými klíči vedle házenkářského hřiště směrem od restaurace Na  Žíněnce – podrobnosti v sekci Informace pro nečleny.  Zadní vrata a zelená buňka za plotem tenisových kurtů jsou určeny pouze pro členy oddílu.

Jakékoliv využívání kurtů jiným neoficiálním způsobem je přísně zakázáno.

V areálu jsou k dispozici celkem 3 antukové kurty. Kurt. č.1 je v případě plného obsazení všech kurtů přednostně rezervován pro členy oddílu, dále je vše volně k dispozici, včetně nově vybudované tréninkové stěny u kurtu č.3. Tréninkovou stěnu za kurtem č. 3 lze využívat pouze v případě, že tento kurt není obsazen. Na kurtě č.3 síť zůstává trvale a nesundavá se, u ostatních kurtů se sítě vždy po hře uklízejí.

Návštěvník má k dispozici v areálu tenisových kurtů šatnu pro převléknutí a úschovu sportovního náčiní. Dále má k dispozici klíče od zelené boudy( vedle kurtu č.1 naproti šatně), ve které jsou umístěné sítě ke kurtu č.1 a č.2. Ve vedlejším přístřešku jsou k dispozici košťata na zametání a dřevěná hrabla na případné srovnávání větších nerovností. Koš na odpadky je taktéž v přístřešku – pytel na kovové konstrukci.

Před započetím vlastní hry je každý hráč povinen v případě suché antuky kurt vždy pokropit, dále i v průběhu hry, pokud bude antuka příliš prášit. Po ukončení hry je hráč povinen vždy uklidit síť zpět do plechové boudy (kurt č.1 a č.2) a koštětem po sobě zamést a srovnat kurt a v případě extrémního horka kurt opět pokropit.

Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce areálu, či obsluze v  otevřené restauraci Na Žíněnce.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob. S tímto souvisí i neoprávněné hraní na kurtech bez oficiálního převzetí klíčů od areálu od zodpovědných osob uvedených podrobněji v sekci informace pro nečleny.

Přání a stížnosti, týkající se provozu areálu, mohou návštěvníci posílat na email provozovatele info@sokollibcice.cz.