Tenisové kurty již od 7.4.2022 v provozu

Tenisová venkovní sezóna již započata. Těšíme se na všechny tenisové nadšence. Jen ještě pár základních informací:

V případě nefunčnosti rezervačního systému volejte: 6070726553 nebo 728590626

Ukončení tenisové sezóny i pro děti

S ohledem na rekonstrukci tenisových kurtů byla pro letošní rok ukončena i tenisová školička Šrámek. Věříme, že na jaře rodiče s dětmi budou opět pokračovat v této sportovní činnosti a počet příznivců mladých tenistů se nám ještě i rozroste.

Tenisová školička již probíhá

Každé pondělí a čtvrtek probíhá na tenisových kurtech školička. Kdo by rád ještě chodil, nechť se přihlásí na uvedený kontakt Šrámek a Vopravil níže na stránkách, nebo se může přímo zastavit na kutech.

Sportovní den 12.září 2021 15-18hodin LIBČICKÁ PLOVÁRNA 3.ročník

Město Libčice nad Vltavou Vás zve na sportovní den, který se koná na Libčické plovárně od 15 do 18 hodin. Přijďte si vyzkoušet tenis i další sportovní disciplíny – šplh, karate, házená, kopaná, gymnastika, box, parkour, lezení, pohybové hry.

Krom vyzkoušení každého výše uvedeného sportu Vás čekají zajímavé soutěže a hry, diskotéka s DJ Andy, malinové hrátky, hasičská pěna a nezbytné občerstvení.

Žákovský a dorostenecký turnaj 12. 9. 2021 9:00-12:00

Milí mladí tenisté a rodiče,
dne 12. 9. v 9.00 hod pořádáme pro vás (vaše ratolesti) první výroční tenisový turnaj. Byli bychom rádi, kdyby se zúčastnily všechny děti a dorostenci, kteří v Libčicích vloni a na jaře hrály a chtěli bychom jim umožnit, aby poměřily své tenisové dovednosti se svými kamarády. 
Turnaj budeme hrát ve dvou kategoriích – žáci a dorostenci. Dětem, které si nebudou jisté pravidly nebo počítání samozřejmě pomůžeme. 

Děti získají ceny a bude pro ně připraveno drobné občerstvení. Celá akce skončí kolem poledne, aby se děti stihly doma naobědvat a zúčastnit se odpoledního sportovního dne na koupališti.
Prosím o informaci, zda se zúčastníte (včetně jmen dětí, někteří rodiče jich mají více :-) ).
Přeji všem hezký víkend,
David Kaláb Předseda Tenisového oddílu Sokol Libčice